Witaj na stronie koła naukowego BioArchitektura!

Chcesz rozwijać swoje zainteresowanie architekturą? Dołącz do naszego koła naukowego!
DOŁĄCZ DO NAS
p1110151

Udział naszego koła w I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 20 – 21 listopada 2015 roku w Szczecinie odbyła się I Ogólnopolska Sesji Studenckich Kół Naukowych. Gospodarzem wydarzenia był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Warto nadmienić, iż idea Sesji została zapoczątkowana jeszcze przez byłą Akademię Rolniczą w Szczecinie, a po połączeniu Akademii i Politechniki Szczecińskiej w 2009 roku, tradycja organizacji spotkania studenckich kół naukowych z całej Polski jest kontynuowana pod egidą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Głównym celem tegorocznej Sesji było spotkanie członków kół naukowych z różnych Uczelni z Polski, zaprezentowanie wyników swoich dotychczasowych prac na rzecz kół, wymiana zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz wzajemna integracja.
Tegoroczna Sesja została podzielona na 6 bloków tematycznych, tj. blok architektury i budownictwa, chemiczny, ekonomiczny, przyrodniczy, techniczny oraz żywienia człowieka. Spośród 50. studenckich kół naukowych, które zgłosiły chęć udziału w Sesji przedstawiono 71 prezentacji.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć reprezentacji naszego Koła Naukowego. Swoją prezentację wygłosiła przewodnicząca naszego Koła – Martyna Dolecka. Tematem przemówienia była „Ocena parametryczna jakości zabudowy mieszkaniowej”.
Prezentacja była pewnego rodzaju sprawozdaniem z przeprowadzonego przedsięwzięcia badawczego, którego celem było określenie sposobu oceny jakości środowiska zamieszkania człowieka za pomocą zbioru usystematyzowanych kryteriów (wartościowanie nieestetyczne). Ocenę tę mógłby przeprowadzić zarówno profesjonalista jak i nieprofesjonalista w dziedzinie architektury.
Wynikiem przeprowadzonych działań było powstanie prostej aplikacji opartej na programie Excel, w której można dokonywać zmian w zestawie kryteriów oraz ukazywać wyniki oceny w postaci graficznej i liczbowej.
Kryteria oceny wyniknęły z przesłanek obiektywnych opartych na praktyce projektowej oraz badaniach ankietowych, czyli z wartości pozostających poza sferą subiektywnego oddziaływania człowieka.
Podsumowując I Ogólnopolska Sesji Studenckich Kół Naukowych była wydarzeniem bardzo udanym. Prezentacje przedstawione przez referentów były ciekawe i pouczające. Warto byłoby zorganizować w przyszłości takie spotkania, gdyż mogą one stać się przyczynkiem do rozwoju kół naukowych oraz nawiązywania współpracy między kołami naukowymi z różnych stron Polski.

MD