Witaj na stronie koła naukowego BioArchitektura!

Chcesz rozwijać swoje zainteresowanie architekturą? Dołącz do naszego koła naukowego!
DOŁĄCZ DO NAS

O nas

Działalność Studenckiego Koła Naukowego BIOARCHITEKTURA przy Zakładzie Projektowania Architektonicznego w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest skierowana na realizację celów statutowych, a mianowicie:

 • pogłębianie wiedzy o środowisku życia człowieka w zakresie antropologii kulturowej, socjologii miasta, psychologii społecznej oraz szeroko pojętej ekologii życia człowieka,
 • badanie wpływu architektury na jakość życia, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa w środowisku antropogenicznym,
 • kształtowanie umiejętności analizowania ludzkich potrzeb oraz wielostronnego rozpoznawania konsekwencji ich realizacji,
 • kształtowanie przestrzeni wspólnie użytkowanych, a w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie metodologii projektowania holistycznego.

W tym celu zorganizowaliśmy między innymi:

 • wykłady zaproszonych gości i specjalistów na spotkaniach organizowanych w siedzibie Koła przy ul. Żołnierskiej,
 • dyskusje integracyjne i środowiskowe przede wszystkim we współpracy z Fundacją „Dom Rodzinny” w Starych Łysogórkach,
 • udział w pracach projektowych i konkursach studenckich i profesjonalnych (krajowych),
 • wyjazdy i wycieczki szkoleniowe,
 • współpracę z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i samorządowymi.

W roku 2010 zorganizowaliśmy dwa obozy – letni (maj 2010) i jesienny (sierpień-wrzesień 2010). Bieżąca działalność Koła skupiła się w szczególności na opracowaniu i przygotowaniu materiałów źródłowych do prac dyplomowych i kursów z przedmiotów: Podstawy ergonomii, Projektowanie specjalistyczne obiektów służby zdrowia i opieki społecznej oraz Zagadnień społecznych w architekturze. Wzbogacono również własne zasoby archiwalne. Kontynuowano również kontakty z Odziałem Reumatologii i Rehabilitacji przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie co pozwoliło między innymi na organizację wycieczki naukowo-dydaktycznej dla studentów IV roku w ramach kursu z przedmiotu: Projektowanie specjalistyczne obiektów służby zdrowia i opieki społecznej (marzec). Podjęta została również współpraca z firmą budowlaną Calbud oraz OK Developer ze Szczecina czego efektem stało się przeprowadzenie wycieczek naukowo-dydaktycznych dla studentów III roku w ramach kursu z przedmiotu: Projektowanie architektoniczne podstawowe – mieszkalnictwo (listopad).

Niezwykle istotnym aspektem działań Koła oprócz zamierzeń o charakterze cyklicznym i długofalowym są bieżące przedsięwzięcia naukowo-organizacyjne. Rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie nowoczesnych metod i sposobów kształtowania środowiska życia człowieka opiera się także na współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.

SKN BIOARCHITEKTURA kontynuowało współpracę z:

 • Studenckim Kołem Naukowym „DROGOWIEC” przy Katedrze Dróg i Geodezji Politechniki Białostockiej,
 • Kołem Naukowym „Żelbecik” Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Samodzielnego Zakładu Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
 • Szkołą Naukową Habitat przy Katedrze Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • Wydziałem Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej,
 • Państwowym Urzędem Budowlanym w Koblencji (Staatsbauamt Koblenz, Rheinland-Pfalz-Niemcy).

W roku akademickim 2008/2009 członkowie SKN BIOARCHITEKTURA zorganizowali dwie wycieczki dydaktyczne dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych na Kierunku Architektura i Urbanistyka.

W październiku 2009 roku Studenckie Koło Naukowe BIOARCHITEKTURA liczyło 8 członków studentów IV i V roku studiów dziennych na kierunku architektura i urbanistka. W styczniu 2009 roku przewidziano wybory uzupełniające do władz Koła oraz rozpropagowanie idei bioarchitektury wśród studentów Kierunku Wzornictwo.