Witaj na stronie koła naukowego BioArchitektura!

Chcesz rozwijać swoje zainteresowanie architekturą? Dołącz do naszego koła naukowego!
DOŁĄCZ DO NAS

Historia

Początki istnienia Studenckiego Koła Naukowego Bioarchitektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej sięgają przełomu lat 80. i 90. i są nierozerwalnie związane z osobą Kierownika Zakładu Projektowania Obiektów Rehabilitacji i Lecznictwa panią profesor Marią Ostrowską. Ostatecznie SKN Bioarchitektura zostało zarejestrowane pod numerem 5/92 z siedzibą w Zakładzie Projektowania Obiektów Rehabilitacji i Lecznictwa w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej przy al. Piastów 50 (wrzesień 1992). Opiekę naukową nad Kołem kolejno sprawowali: mgr inż. arch. Roman Lewosiuk (1993-1994), dr inż. arch. Marek Czyński (1995-1996) oraz dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun (od 1996 do dziś). Nawiązano współpracę z Fundacją Dom Rodzinny w Starych Łysogórkach dla upośledzonych umysłowo sierot p.w. Dzieciątka Jezus (maj 1996) oraz ośrodkami akademickimi i pozaakademickimi m.in. z Politechniką Białostocką, Gdańską, Świętokrzyską w Kielcach, Wrocławską oraz Państwowym Urzędem Budowlanym w Koblencji (Staatsbauamt Koblenz, Rheinland-Pfalz).

Spotkania członków Koła odbywają się co dwa tygodnie, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie sesji, świąt lub przerw wakacyjnych. Członkami Koła mogą zostać studenci Kierunku Architektura i Urbanistyka po ukończeniu co najmniej trzech semestrów studiów I stopnia. Do celów statutowych Koła należą przede wszystkim pogłębianie wiedzy o środowisku życia człowieka oraz metodologii projektowania holistycznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe cele były realizowane przez wykłady zaproszonych gości i specjalistów, udział w pracach projektowych i konkursach studenckich i profesjonalnych oraz sympozjach, wyjazdy i wycieczki szkoleniowe, współpracę z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i samorządowymi oraz organizację obozów naukowych (od 1997).
Do największych osiągnięć Koła można niewątpliwie zaliczyć udział w Konkursie Międzynarodowym Handitec w Paryżu (1991, 1993), I miejsce w polsko-duńskim konkursie Design for all (2003), I miejsce w Konkursie na Pawilon wielofunkcyjny, powtarzalny – wizytówkę Białegostoku zorganizowanym przez Urząd Miasta Białystok (2008) oraz I nagroda w Konkursie na koncepcję programowo-przestrzenną i architektoniczną kwartałów na Podzamczu w Szczecinie(2010).